Роз’яснення фактів, викладених у відеоматеріалі про Лівобережну станцію аерації

В адресу нашого підприємства надходять звернення представників ЗМІ з приводу надання коментарів до провокаційного ролика, викладеного на порталі Youtube.com, який нібито відображує процес очищення стічних вод на одній із станцій аерації.

Для технічного розуміння відеоматеріалу по якому представники ЗМІ хочуть отримати коментарі, необхідно коротко розповісти про принципову схему роботи більшості очисних споруд з очищення міських стічних вод.

Стічні води, які поступають на станцію, проходять дві основні стадії очищення механічну та біологічну.

До стадії механічного очищення входить комплекс наступних технологічних споруд:

будівля решіток, яка включає механічні та ручні решітки для затримання крупних домішок;
пісколовки, для затримання більш дрібних включень в основному мінерального походження;
преаератор, споруда в яке подається повітря для зниження такого показника як БПК а також 15 % надлишкового мула для збільшення залишившихся домішок, для кращого осадження на наступній стадії очищення;
первинні відстійники, необхідні для седиментації збільшених домішок і збору з поверхні жирів.

До стадії біологічного очищення можна включити такі технологічні споруди як:

аеротенки, на даних спорудах відбувається повний процес біологічного очищення стоків. Він протікає за умови підтримки оптимальної дози активного мула і розрахункової концентрації розчиненого кисню.
вторинні відстійники – це споруди аналогічні первинним відстійникам, за винятком того, що в них осідає мул, який потрапляє спільно із стоками, що пройшли біологічне очищення на попередніх спорудах.

На останніх стадіях очищення вода доочищається на гравієвих фільтрах і знезаражується додаванням хлор — газу.

З метою забезпечення стабільної роботи об’єктів станції підприємством розробляється перелік необхідних заходів, які передбачають використання сучасних і передових технологій. Серед таких заходів на 2014 рік підприємством передбачена розробка проекту реконструкції будівлі решіток із заміною устаткування, реконструкція цеху механічного зневоднення, завершення робіт по реконструкції аеротенків ІІ — черги. В 2013 році, за рахунок власних кошт підприємства, вже були виконані капітальний ремонт первинного відстійника № 5 і заміна аераційної системи в аеротенку № 3.

Згаданий вище інформаційний матеріал, демонструє виключно первинну стадію очищення, після якої стічні води проходять ще декілька стадій очищення, перш ніж потрапити у водоймище.

Контроль за якістю стічних вод Лівобережної станції аерації проводиться щодня відомчою лабораторією, а також державною екологічною інспекцією в Дніпропетровської області.

Графіки контролю погоджені з міським управлінням державної санітарно-епідеміологічної служби і державною екологічною інспекцією в Дніпропетровської області.

Лабораторія Лівобережної станції аерації проводить постійний контроль якості води, яка поступає на очисні споруди, по етапах очищення, після очисних споруд і за якістю води водного об’єкту 500 м вище і 500 м нижче за скидання зворотних вод. Лабораторія станції атестована на право проведення вимірювань води за фізико-хімічними, бактеріологічними і гідробіологічними показниками.

Лабораторією ЛСА щомісячно проводяться лабораторні дослідження води р. Самара, за результатами яких скид очищених стічних вод Лівобережною станцією аерації не впливає на якість води водоймища.

Очисні споруди комунального підприємства працюють в суворій відповідності з технологічними регламентами і якісні показники їх роботи відповідають розрахунковим проектним показникам.

Copyright © Дніпроводоканал. Використання матеріалів сайту дозволено тільки при розміщені посилання на первинне джерело                                    Фото - Ігор Булгарін