Шановні споживачі послуг з водопостачання та водовідведення!

Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» повідомляє про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, а також встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір КП «Дніпроводоканал» здійснити зміну діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», КП «Дніпроводоканал» інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги в наступних розмірах (з урахуванням податку на додану вартість):

централізоване водопостачання – 5,11 грн/м³;

централізоване водовідведення – 3,59 грн/м³.

грн/м³

Плановані витрати за елементами Централізоване
водопостачання
Централізоване
водовідведення
1. Виробнича собівартість усього, в тому числі: 3,9568 2,7578
1.1. прямі матеріальні витрати, у тому числі: 2,0865 1,0817
1.1.1. покупна вода 0,8810
1.1.2. електроенергія 0,7955 1,0218
1.1.3. інші прямі матеріальні витрати 0,4099 0,0600
1.2. прямі витрати на оплату праці 0,3313 0,4066
1.3. інші прямі витрати, у тому числі: 0,3570 0,3494
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування працівників
0,1255 0,1540
1.3.2. амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів,
безпосередньо пов’язаних з наданням послуги
0,2103 0,1816
1.4. загальновиробничі витрати 1,1820 0,9200
2. Адміністративні витрати 0,1532 0,1068
3. Витрати на збут 0,1181 0,0764
4. Інші операційні витрати (та інші) 0,0038 0,0027
5. Фінансові витрати 0,0031 0,0050
6. Усього витрат повної собівартості 4,2351 2,9486
7. Планований прибуток (на погашення тіла кредиту, сплату податку на прибуток і
відрахування 15% на сплату частини чистого прибутку до міського бюджету)
0,0278 0,0446
8. Середньозважений тариф (без податку на додану вартість) 4,26 2,99
9. Податок на додану вартість (20%) 0,85 0,60
10. Середньозважений тариф (з податком на додану вартість) 5,11 3,59;

Обґрунтування причин зміни тарифу

Діючі на сьогодні тарифи (для всіх категорій споживачів) затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 30.05.2014 №632, у розмірах 3,90 та 3,07 грн. за 1 м³ (без ПДВ) і застосовуються з 01.07.2014.

За підсумками роботи підприємства у 2014 році рівень відшкодування затвердженим тарифом (без ПДВ) собівартості послуг становить:

  • централізованого водопостачання – 90,9%,
  • централізованого водовідведення – 94,2%.

Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня у зв’язку із зростанням тарифів на енергоносії, цін на реагенти, паливно-мастильні матеріали та ін.

Так, з часу встановлення діючого тарифу і станом на 01.04.2015 відбулося зростання основних складових тарифів, а саме:

  • витрат на електроенергію – на 40,7 млн. грн., що становить 35,1% до витрат, затверджених у діючих тарифах (зростання тарифів на електроенергію 1 і 2 класу напруги – на 33,9 та 28,2% відповідно);
  • витрат на реагенти – на 11,6 млн. грн., або на 82,8% до витрат, затверджених у діючих тарифах (зростання цін на хлор – на 24,7%, коагулянт – 95,4%, флокулянт – 13,6%, сіль – 64,8%);
  • витрат на паливно-мастильні матеріали – на 5,0 млн. грн., що складає 35,5% до витрат, затверджених у діючих тарифах (зростання цін на бензин в середньому на 31,3%, дизпаливо – 50,6%, мастила – 169,8%);
  • амортизаційних відрахувань – на 3,7 млн. грн., або на 11,7% до витрат, затверджених у діючих тарифах (збільшення внаслідок індексації вартості основних засобів відповідно до індексу інфляції за 2014 рік).

Таким чином, плановані тарифи на послуги з:

  • централізованого водопостачання – зростуть на 9,2% (діючий тариф 4,68 грн/м³ з урахуванням податку на додану вартість);
  • централізованого водовідведення – знизяться на 2,4% (діючий тариф 3,68 грн/м³).

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: вул.Красна, 21-а, м.Дніпропетровськ, 49101, е-mail: vododnepr@gmail.com

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір КП «Дніпроводоканал» встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», КП «Дніпроводоканал» інформує про намір встановити тарифи на послуги в наступних розмірах (з урахуванням податку на додану вартість):

  • централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 5,946 грн/м³;
  • централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 3,936 грн/м³.

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) встановлюються вперше.

Розрахунок тарифів здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» зі змінами, внесеними постановою КМУ від 01.10.2014 №532.

Відповідно до Порядку витрати на придбання питної води із системи централізованого водопостачання та витрати на оплату послуг з відведення стічної води в систему централізованого водовідведення виробника, які складають виробничу собівартість послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), здійснюються за тарифами, установленими уповноваженими органами.

Витрати на збут, серед іншого, включають в себе новий вид витрат – витрати на проведення планових періодичних повірок, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку холодної води, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, розпломбування та опломбування.

Адміністративні витрати не включалися, оскільки містяться у тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, за якими обрахована виробнича собівартість послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) не включався.

Складовими тарифів є:

грн/м³

Плановані витрати за елементами Централізоване
постачання холодної води
(з використанням
внутрішньобудинкових
систем)
Централізоване
водовідведення
(з використанням
внутрішньобудинкових
систем)
1. Виробнича собівартість усього, в тому числі: 4,263 2,993
1) прямі матеріальні витрати: 4,263 2,993
на придбання питної води з системи
централізованого водопостачання
4,263
на оплату за скид стічних вод 2,993
ІІ. Витрати на збут 0,692 0,287
ІІІ. Усього витрат повної собівартості 4,955 3,280
ІV. Планований прибуток
Середньозважений тариф (без
податку на додану вартість)
4,955 3,280
Податок на додану вартість (20%) 0,991 0,656
Середньозважений тариф (з ПДВ) 5,946 3,936

Встановлення розрахованих тарифів дозволить КП «Дніпроводоканал» отримати доходи, достатні для покриття витрат підприємства на здійснення вищевказаних видів діяльності.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: ул.Красна,21-а, м.Дніпропетровськ, 49101, е-mail: vododnepr@gmail.com

Copyright © Дніпроводоканал. Використання матеріалів сайту дозволено тільки при розміщені посилання на первинне джерело                                    Фото - Ігор Булгарін