ПОВІДОМЛЕННЯ

КП «Дніпроводоканал» щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік

Відповідно до пункту 1.9 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 №302 (у редакції постанови НКРЕКП від 14.03.2019 №339) (далі за текстом Порядок) в строк до 01.06.2020 КП «Дніпроводоканал» зобов’язане подати до НКРЕКП розрахунки планових тарифів на 2020 рік.

На виконання пункту 2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866, КП «Дніпроводоканал» інформує про необхідність встановлення з 01.01.2020 нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Розрахунки тарифів виконані з урахуванням планових умов ведення діяльності підприємством у 2020 році.

грн/м³ (з ПДВ)

 

Найменування тарифів Діючі з 12.09.2018 тарифи за постановою НКРЕКП від 04.09.2018 №957 Планові тарифи

на 2020 рік

Відхилення планових тарифів на 2020 рік від діючих з 12.09.2018
грн/м³ %
Централізоване водопостачання
• для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 4,008 6,1171 2,1091 52,6
• для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 8,868 14,3484 5,4804 61,8
Централізоване водовідведення
• для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 3,336 5,1790 1,8430 55,2
• для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 5,832 10,6202 4,7882 82,1

 

Складові планових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік наведені у таблиці.

 

Плановані витрати за елементами Централізоване водопостачання, грн/м³ Централізоване водовідведення, грн/м³
Складові витрат середньозважених тарифів
Електроенергія 1,6865 2,1639
Придбання води/послуг водовідведення  в інших підприємств 1,8388 0,0923
Реагенти 1,0315 0,9902
Ремонти 0,9524 0,4579
Витрати на оплату праці 3,0426 2,7494
Єдиний соціальний внесок та компенсація Пенсійному фонду пільгових пенсій 0,6736 0,6080
Амортизаційні відрахування 0,3532 0,2822
Підкачування води /перекачування стічних вод 0,1830  0,0215
Паливно-мастильні матеріали та масла 0,3172 0,2170
Податки 0,1576 0,0868
Інші витрати 0,6107 0,3591
Усього витрати повної собівартості 10,8471 8,0282
Прибуток 0,2169 0,1606
Компенсація витрат 0,4305 0,4295
Середньозважений тариф без ПДВ 11,4945 8,6183
ПДВ 2,2989 1,7237
Середньозважений тариф з ПДВ 13,7934 10,3420
Тарифи для споживачів (з ПДВ)
Тариф для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з ПДВ 6,1171 5,1790
Тариф для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з ПДВ 14,3484 10,6202
Обсяги реалізації послуг Централізоване водопостачання,

тис. м3

Централізоване водовідведення,

тис. м3

67 605,42 53 453,49

 

Обґрунтування причин необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік

Метою встановлення на 2020 рік тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності підприємства у 2020 році, з урахуванням відсутності реальної можливості оперативного коригування встановлених НКРЕКП тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що унеможливлює ведення ліцензованої діяльності без збитків.

Планові обсяги реалізації послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у 2020 році відповідають фактичним обсягам реалізації послуг у 2018 році і є меншими за обсяги, які використовуються НКРЕКП при встановленні тарифів у 2018 році (по централізованому водопостачанню зменшення на 4,2%, по централізованому водовідведенню – на 8,5%), що є однією з причин збільшення тарифів.

Головною причиною суттєвого збільшення витрат ліцензованої діяльності по відношенню до витрат, врахованих у діючих тарифах, є те, що діючі у 2019 році тарифи встановлені НКРЕКП у 2018 році на базі показників 2018 року, і не забезпечують реальних потреб підприємства навіть по забезпеченню беззбиткової діяльності у 2019 році, а потреби підприємства у ресурсах на 2020 рік є об’єктивно вищими за потреби 2019 року, зокрема, через наявність інфляційних процесів в Україні.

Планування витрат проведене з урахуванням фактичних витрат підприємства за 2018 рік та чинних договорів 2019 року, норм чинної Галузевої угоди та Колективного договору, інших положень законодавства.

Біля 95% загальної суми планових витрат підприємства на 2020 рік складають витрати на електроенергію, придбання води/послуг водовідведення, реагенти, ремонти та амортизаційні відрахування, що є джерелом інвестиційної програми підприємства, заробітну плату з нарахуваннями та компенсацією ПФУ пільгових пенсій, підкачування води, перекачування стічних вод, паливно-мастильні матеріали та масла, сплату податків. Усі інші витрати складають лише біля 5% витрат повної собівартості послуг ліцензованої діяльності.

 

Так, у порівнянні з витратами, врахованими у діючих з 2018 року тарифах, у планових тарифах на 2020 рік збільшуватимуться наступні основні складові тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

 

Загальне збільшення витрат ліцензованих видів діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення по відношенню до витрат у діючих з 2018 року тарифах
Складові витрат Збільшення(+)/зменшення (-) витрат Причина збільшення/зменшення
тис. грн %
Витрати на електроенергію 47 869,250 26,3% Збільшення вартості електроенергії та вартості її розподілу.
Витрати на придбання води/послуг водовідведення в інших підприємств 8 621,276 7,1% Збільшення тарифів на послуги.
Витрати на реагенти 74 107,682 152,6% Збільшення закупівельних цін та обсягів використання реагентів.
Витрати на ремонти 66 263,652 293,2% Тривале неврахування НКРЕКП потреб підприємства щодо фінансування ремонту основних засобів; значна зношеність основних фондів (частка ветхих та аварійних мереж у водопостачанні 41%;  у водовідведенні – 22 %).
Витрати на оплату праці 88 395,205 33,4% Планування фонду оплати праці відповідно до планових показників прожиткового мінімуму на 2020 рік, застосування положень Галузевої угоди з урахуванням змін і доповнень до неї, зареєстрованих Міністерством соціальної політики України 04.12.2018 за реєстраційним номером 26. У діючих тарифах зміни до Галузевої угоди не враховані.
Витрати на сплату єдиного соціального внеску та компенсацію ПФУ пільгових пенсій 19 325,843 32,9% Збільшення витрат на оплату праці.
Амортизаційні відрахування -1 269,849 -3,2% Зменшення витрат у зв’язку з тим, що, відповідно до МСФЗ, малоцінні необоротні активи не амортизуються, а при введенні таких об’єктів обліку у експлуатацію збільшуються витрати за відповідною статтею витрат.
Витрати на підкачування води і перекачування стоків 2 886,802 31,2% Збільшення вартості послуг.
Витрати на паливно-мастильні матеріали та масла 16 166,669 95,8% Збільшення обсягу використання у зв’язку із збільшенням автопарку, яке не враховане у діючих тарифах, збільшення  закупівельних цін.
Витрати на сплату податків 3 464,024 29,3% Діючі тарифи не враховують особливості нарахування, декларування та сплати рентної плати за спеціальне використання води.
Інші витрати 26 618,021 78,6% Збільшення витрат у зв’язку із застосуванням умов поточних договорів та планових цін; включення витрат, пов’язаних з експлуатацією малоцінних активів, при введенні в експлуатацію яких за П(С)БУ нараховувалася амортизація.
Разом 352 448,575 43,5%  

 

Відповідно до пункту 2.11 Порядку у планових тарифах на 2020 рік враховані обігові кошти за рахунок планового прибутку у розмірі 2% від повної планової собівартості ліцензованих видів діяльності.

Також у планових тарифах на 2020 рік, відповідно до пункту 2.9 Порядку, враховані суми компенсації окремих статей витрат звітного періоду, яким є 2018 рік, а саме витрат на електроенергію, витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску, витрат на сплату податків у загальній сумі 52 006,051 тис. грн, що на 44 922,011 тис. грн (понад 6 разів) більше за суми, враховані в діючих з 2018 року тарифах.

Крім того, у планових тарифах на 2020 рік не враховане будь-яке коригування тарифів, пов’язане з особливостями виконання інвестиційних програм підприємства. У діючих тарифах таке коригування враховане у від’ємній сумі 35 300,395 тис. грн.

 

Зауваження та пропозиції приймаються до 05.05.2019 за адресою вул. Троїцька, 21а, м.Дніпро, 49101 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу vodokanal@dp.ukrtel.net.

Відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік відбудеться 10.05.2019 о 10.00 у приміщенні КП «Дніпроводоканал» за адресою вул. Троїцька, 21а, м.Дніпро, 49101.

Заявки на участь у відкритому обговоренні (відкритому слуханні) приймаються до 07.05.2019 за адресою вул. Троїцька, 21а, м.Дніпро, 49101 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу vodokanal@dp.ukrtel.net.

Copyright © Дніпроводоканал. Використання матеріалів сайту дозволено тільки при розміщені посилання на первинне джерело                                    Фото - Ігор Булгарін