Очищення стічних вод

За основу у технологічній схемі водовідведення на очисних спорудах прийнята двоступенева схема очищення стоків (механічна та біологічна), а на Лівобережних очисних спорудах – ще й доочищення.

Стічні води від споживачів (населення і промислових підприємств міста) по колекторах через насосні станції водовідведення потрапляють на очисні споруди. Пройшовши механічне очищення на решітках, пісколовак і первинних відстійниках, стоки звільняються від завислих забруднень і потрапляють до споруд біологічного очищення – аеротенках. На аеротенках відбувається очищення води біоорганізмами, життєдіяльність яких підтримується подачею кисню. Після аеротенків вода, пройшовши очищення у вторинних відстійниках, потрапляє в контактний резервуар, де знезаражується хлором. Далі самопливними колекторами, а на Лівобережній станції аерації – через насосну станцію скидається у водойму.

Схема очищення стічних вод

  1. Споживач
  2. Насосна станція водовідведення
  3. Споруда решіток
  4. Пісковлови
  5. Первинні відстійники
  6. Аеротенки
  7. Вторинні відстійники
  8. Резервуари очищених стічних вод
  9. Насосна станція очищених стічних вод