Оформлення договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

Статтею 29 («Особливості укладання договорів у багатоквартирному будинку», пункти 1, 2) Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначено:

  1. Договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між власником, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою.
  2. У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем.

Статтею 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-IV від 24.06.2004 р. визначено:

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Виконавець – суб’єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги.

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі власник) – фізична або юридична особа, який належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку.

Таким чином, балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) – власник відповідного майна або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно укладає відповідні договори на надання житлово-комунальних послуг з кінцевим споживачем.