Списання дебіторської заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення.

Згідно ст. 256 Цивільного Кодексу України позивна давність – це термін, у межах якого особа може звернутись до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Звернення до суду – це тільки один із способів захисту порушених прав господарського об’єкту.

Заборгованість за житлово-комунальні послуги – це цивільно-правове зобов’язання споживача перед комунальним підприємством. Відповідно до ст. 526 Цивільного Кодексу України, зобов’язання повинне виконуватись належним чином. Виконання зобов’язання не залежить від терміну позивної давності, оскільки стосується лише розгляду справи у суді.

Таким чином, позивна давність може бути застосована тільки судом.