Контроль якості питної води

Лабораторний контроль за якістю води р. Дніпро, питної та очищеної стічної води постійно проводиться відомчими лабораторіями КП «Дніпроводоканал», згідно графіків, погоджених міською СЕС, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області. Крім того, якість води контролюється десятьма лабораторіями районних та міської СЕС, відділом з аналітичного контролю державного управління екології та природних ресурсів у Дніпропетровській області, Дніпростандартметрологієй.

Лабораторні дослідження Питна вода, яка подається населенню м. Дніпропетровська контролюється на насосно – фільтрувальних станціях щогодини, а на водопровідних насосних станціях та в розподільчій мережі щодня.

Усі сім відомчих лабораторій підприємства атестовано на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду (фізико – хімічні, бактеріологічні, гідробіологічні та радіологічні дослідження якості води).

Лабораторні дослідження Контроль якості питної води виконується за 48 показниками (мікробіологичні, паразитологічні, органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні та радіологічні) згідно вимог ДержСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Перелік контрольних точок, в яких контролюється якість питної води по м. Дніпропетровську узгоджується з міською СЕС.

Контроль якості питної води Багаторічні спостереження за якістю води Дніпровського водоймища свідчать про те, що в холодний час року реєструється підвищення кольоровості води до 120 градусів, а в паводковий та теплий період підвищується каламутність води р. Дніпро до 8 – 10 мг/дм³. При очищенні річкової води гуминові речовини, синьо-зелені водорості та діатомові, що утворилися в жаркий літньо-осінній період року, частково осаджуються коагулянтом, а деякі - ні, і після очищення залишаються у воді, обумовлюючи залишкову кольоровість та каламутність води. В окремих випадках на водозабірних станціях підприємства та розподільчій мережі міста реєструються відхилення якості питної води по кольоровості та каламутності.