ПОВІДОМЛЕННЯ щодо встановлення тарифів на 2019 рік

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
КП «Дніпроводоканал» щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення на 2019 рік

Відповідно до пункту 1.9 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в строк до 01.06.2018 КП «Дніпроводоканал» зобов’язане подати до НКРЕКП розрахунки планових тарифів на 2019 рік.

На виконання пункту 2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866, КП «Дніпроводоканал» інформує про необхідність встановлення з 01.01.2019 нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Розрахунки тарифів виконані з урахуванням планових умов ведення діяльності підприємством у 2019 році.

грн/м³ (з ПДВ)

Найменування тарифів Діючі тарифи (постанови НКРЕКП від 06.03.2018 №296 Надані 12.04.2018 до НКРЕКП відкориговані тарифи на 2018 рік Планові тарифи на 2019 рік Відхилення планових тарифів на 2019 від відкоригованих тарифів на 2018 рік
грн/м³ %
Централізоване водопостачання
• для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 3,528 3,9883 4,9396 0,9513 23,9
• для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 7,812 9,0548 12,2406 3,1858 35,2
Централізоване водовідведення
• для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 2,928 3,9272 4,0548 0,1276 3,2
• для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 5,124 6,4612 8,7600 2,2988 35,6

Складові планових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік наведені у таблиці.

Плановані витрати за елементами Централізоване водопостачання грн/м³ Централізоване водовідведення грн/м³
Складові витрат середньозваженого тарифу (без ПДВ)
Електроенергія 1,4249 1,8858
Придбання води/послуг водовідведення в інших підприємств 1,7460 0,0658
Реагенти 0,6556 0,6148
Ремонти 0,7900 0,4413
Витрати на оплату праці 2,9250 2,6112
Єдиний соціальний внесок 0,6435 0,5745
Амортизаційні відрахування 0,3695 0,2944
Підкачування/перекачування стічних вод 0,1486 0,0234
Паливно-мастильні матеріали та масла 0,2611 0,1750
Податки 0,2013 0,0854
Інші витрати 0,4877 0,3054
Усього витрати повної собівартості 9,6532 7,0770
Компенсація/вилучення витрат 0,1455 0,0195
Середньозважений тариф без ПДВ 9,7987 7,0965
ПДВ 1,9597 1,4193
Середньозважений тариф з ПДВ 11,7584 8,5158
Тарифи для споживачів (з ПДВ)
Тариф для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення з ПДВ 4,9396 4,0548
Тариф для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення з ПДВ 12,2406 8,7600

Обґрунтування причин необхідності встановлення тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік

Метою встановлення на 2019 рік тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності підприємства у 2019 році, з урахуванням:

  1. об’єктивної відсутності можливості оперативного коригування встановлених НКРЕКП тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що унеможливлює ведення ліцензованої діяльності без збитків;
  2. положень чинної постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411 «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 01.12.2017 №906);
  3. положень чинного розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 №411-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки»;
  4. членства первинної профспілкової організації КП «Дніпроводоканал» у обласній профспілковій організацій працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення.

Планування витрат проведене з урахуванням фактичних витрат підприємства за 2017 рік та чинних договорів 2018 року, норм чинних Галузевої та Територіальної угод, інших положень законодавства.

Погоджені НКРЕКП обсяги реалізації послуг централізованого водопостачання та водовідведення у 2019 році наближені до фактичних обсягів реалізації у 2017 році і є меншими за обсяги, які використовуються НКРЕКП при встановленні тарифів у 2018 році (по централізованому водопостачанню зменшення на 4,6%, по централізованому водовідведенню – на 8,5%), що є однією з причин збільшення тарифів.

Понад 95% загальної суми планових витрат підприємства на 2019 рік складають витрати на електроенергію, придбання води/послуг водовідведення, реагенти, ремонти та амортизаційні відрахування, що є джерелом інвестиційної програми підприємства, заробітну плату з нарахуваннями та компенсацією ПФУ пільгових пенсій, підкачування води, перекачування стоків, ПММ та масла, сплату податків. Усі інші витрати складають лише біля 5% витрат повної собівартості.

Так, у порівнянні з витратами, врахованих підприємством при коригуванні тарифів на 2018 рік, у планових тарифах на 2019 рік збільшуватимуться наступні основні складові тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Складові витрат Збільшення(+) / зменшення(-) витрат по відношенню до витрат у тарифах, наданих 12.04.2018 до НКРЕКП з метою коригування тарифів на 2018 рік Причина збільшення/зменшення
тис. грн %
Витрати на електроенергію -1 613,448 -0,8 Зменшення на 4,4% обсягу використання активної електроенергії відповідно до планових показників 2019 року при одночасному збільшенні тарифів на електричну енергію 1 та 2 класів напруги, встановлених НКРЕКП з 01.04.2018, застосування до них індексів цін виробників промислової продукції на 2018-2019 роки
Витрати на придбання води/послуг водовідведення в інших підприємств 6 982,082 6,1 Збільшення тарифів на послуги у зв’язку з застосуванням до них індексів цін виробників промислової продукції на 2018-2019 роки; збільшення на 3,5% обсягу закупівлі
Витрати на реагенти 4 659,816 6,4 Збільшення закупівельних цін у зв’язку з застосуванням до них індексів цін виробників промислової продукції на 2018-2019 роки; збільшення обсягу використання реагентів на 3,5%
Витрати на ремонти 54 237,466 240,1 Тривале неврахування НКРЕКП потреб підприємства щодо фінансування ремонту основних засобів; значна зношеність основних фондів (частка ветхих та аварійних мереж у водопостачанні 41%; у водовідведенні – 22 %)
Витрати на оплату праці 72 432,417 27,4 Врахування підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, визначених Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки, врахування змін до Територіальної угоди на 2018-2019 роки щодо встановлення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду та застосування нових коефіцієнтів співвідношень за видами робіт та окремими професіями до встановленої мінімальної тарифної ставки робітника І розряду
Витрати на сплату єдиного соціального внеску 15 935,130 27,4 Збільшення витрат на оплату праці
Амортизаційні відрахування 401,695 1,0 Збільшення витрат відповідно до плану 2019 року
Витрати на підкачування води/перекачування стічних вод іншими підприємствами 626,910 5,9 Врахування витрат за умовами поточних договорів 2018 року та застосування індексів цін виробників промислової продукції на 2018-2019 роки
Витрати на паливно-мастильні матеріали та масла 10 072,999 59,7 Збільшення обсягу використання у зв’язку із збільшенням автопарку, яке не враховане при коригуванні тарифів на 2018 рік, та збільшення закупівельних цін у зв’язку з застосуванням до них індексів цін виробників промислової продукції на 2018-2019 роки
Витрати на сплату податків -295,613 -1,6 Зменшення витрат у зв’язку із зміною бази оподаткування відповідно до чинного законодавства
Інші витрати 14 521,119 41,9 Збільшення витрат у зв’язку із застосуванням умов поточних договорів та індексів цін виробників промислової продукції на 2018-2019 роки, ін.
Разом 177 960,573 20,9

Зауваження та пропозиції приймаються до 07.05.2018 за адресою вул. Троїцька, 21-а, м. Дніпро, 49101 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу vodokanal.dp@gmail.com

Відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2019 рік відбудеться 15.05.2018 о 10.00 у приміщенні КП «Дніпроводоканал» за адресою вул. Троїцька, 21-а, м. Дніпро, 49101.

Заявки на участь у відкритому обговоренні (відкритому слуханні) приймаються до 07.05.2018 за адресою вул. Троїцька, 21-а, м. Дніпро, 49101 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу vodokanal.dp@gmail.com

Copyright © Дніпроводоканал. Використання матеріалів сайту дозволено тільки при розміщені посилання на первинне джерело                                    Фото - Ігор Булгарін