Вакансії

Оновлено  22.06.2022

№ з/п

Професія (посада)

Кіл-ть вакансій

Заробітна плата,

грн.

1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування IV розряду

Обов’язки:

Обслуговування силових та освітлювальних електроустановок з складними схемами включення. Проводити роботи в розподільних пристроях без зняття напруги до 1000В. Здійснювати оперативні переключення в РУ – 0,4. кВ, 6 кВ, 35 кВ особисто з 4 групою з електробезпеки.

2

11400

2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування V розряду

Обов’язки:

Якісно і у встановлені терміни виконувати завдання по ревізії, ремонту електроустаткування РУ і ПС. Виконувати заходи, спрямовані на підвищення надійності високовольтного обладнання, яке обслуговується в підрозділах підприємства, брати участь в ліквідації аварій електроустаткування, їх наслідків.

2

13900

3

Електрогазозварник V розряду

Обов’язки:

Виробляти ручне дугове зварювання складних деталей, вузлів конструкцій та трубопроводів. Виробляти кисневе різання складних деталей. Виготовляти необхідні запасні частини та пристосування. Робити наплавку різними металами. Здійснювати термічну обробку металів.

2

17200

4

Машиніст екскаватора

Обов’язки:

Керувати екскаватором одноковшевим (об’ємом ковша 0,25 м³) з усіма видами змінного робочого устаткування. Ретельно оглядати екскаватор, переконатися в його повній справності, при необхідності усунути помічені дефекти. Прибувши на місце роботи, виконувати розпорядження відповідальної особи за безпечне виробництво земляних робіт, призначене за нарядом-допуском. Виконувати обов’язки з охорони праці, передбачені колективним договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2

14700

5

Енергетик

Обов’язки:

Здійснювати складання і коректування всієї технічної комплектуючої документації відповідно до вимог ПТЕЕС і ПБЕЕС. Забезпечувати надійну, ощадливу і безпечну роботу всього енергетичного устаткування. Не допускати виконання ремонтних робіт в електроустаткуванні без оформлення розпорядження. Забезпечувати: проведення технічного огляду електроустаткування, надійну економічну і безпечну роботу електроустаткування, виконання графіків ППР електро- та газового устаткування, наявність і своєчасний іспит, перевірку засобів захисту, наявність протипожежного інвентарю, безпечний стан і організацію своєчасного іспиту пристроїв, що заземлюють, ремонту електроустаткування, захист струмоведучих частин електричних пристроїв необхідними і надійними огородженнями, безпечний режим газопостачання, розробку графіків планово-запобіжних оглядів і ремонтів та контроль за їх виконанням, робочі місця відповідними інструкціями, плакатами, підписами по безпеці праці, безпечний стан і організацію своєчасного іспиту пристроїв, що заземляють, виконання планових завдань, виконання наказів і розпоряджень керівництва підприємства, виконання законодавства в області охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки й охорону навколишнього природного середовища, схоронність природних ресурсів, генетичного фонду живої природи і природних об’єктів, виконання санітарного противоепідеміологічного законодавства, контроль за дотриманням працівниками вимог безпеки праці, правил, інструкцій, наказів і вказівок з охорони праці і застосування до порушників міри дисциплінарного стягнення, робітників необхідним згідно норм спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту, милом, дотримання правил, норм охорони праці, техніки безпеки, виробничій санітарії і пожежній безпеці при експлуатації електроустаткування, виконання заходів щодо охорони праці, передбачених колективним договором, наказами і розпорядженнями по підприємству, а також розпорядженням Держгірпромнагляду.

2

16400

 

 

Copyright © Дніпроводоканал. Використання матеріалів сайту дозволено тільки при розміщені посилання на первинне джерело                                    Фото - Ігор Булгарін