Повідомлення про встановлення тарифів на 2022 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ

КП «Дніпроводоканал» щодо необхідності встановлення тарифів

на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення

на 2022 рік

 

Відповідно до пункту 1.9 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 №302, в строк до 01.06.2021 КП «Дніпроводоканал» зобов’язане подати до НКРЕКП розрахунки планових тарифів на 2022 рік.

На виконання пункту 2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866, КП «Дніпроводоканал» інформує про необхідність встановлення з 01.01.2022 нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, розрахунки яких відповідали б плановим умовам ведення діяльності підприємством у 2022 році. Обгрунтування причин необхідності зміни тарифів наведене далі за текстом.

Зауваження та пропозиції приймаються до 05.05.2021 за адресою: вул. Троїцька, 21а, м. Дніпро, 49101 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу vodokanal.dp@gmail.com.

Враховуючи запровадження посилених протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік відбудеться 12.05.2021 о 10.00 в онлайн-форматі з використанням сервісу для відеоконференцій ZOOM.

Посилання на відеоконференцію в ZOOM, ідентифікатор конференції та код доступу для входу (пароль конференції) буде повідомлено усім зареєстрованим учасникам на електронну пошту не пізніше 09.00 12.05.2021.

Заявки на участь у відкритому обговоренні (відкритому слуханні) приймаються до 10.05.2021 за адресою вул.Троїцька, 21а, м.Дніпро, 49101 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу vodokanal.dp@gmail.com з поміткою «Заявка на участь у відкритому обговорюванні необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік, яке відбудеться 12.05.2021».

У заявці для ідентифікації юридичної або фізичної особи необхідно вказати П.І.Б учасника, назву юридичної особи (у разі, якщо учасник представляє юридичну особу) та адресу електронної пошти, на яку КП «Дніпроводоканал», після підтвердження реєстрації учасника, надішле інформацію з посиланням на он-лайн відкрите обговорення (відкрите слухання).

Для участі на комп’ютері або смартфоні учасника необхідно встановити та налаштувати додаток ZOOM.

Обґрунтування причин необхідності встановлення тарифів

на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік

 

Метою встановлення на 2022 рік тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності підприємства у 2022 році та ведення ліцензованої діяльності без збитків.

Планування витрат, що враховуються у тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, здійснене підприємством відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 №302.

Інформація щодо діючих з 01.01.2021 та планових тарифів на 2022 рік наведена у таблиці.

Найменування тарифів Діючі з 01.01.2021 тарифи за постановою НКРЕКП від 16.12.2020 №2499 (з ПДВ),

грн/м³

Планові тарифи

на 2022 рік (з ПДВ),

грн/м³

Відхилення планових тарифів на 2022 рік від діючих з 01.01.2021
грн/м³ %
Централізоване водопостачання
• для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 6,180 7,8898 1,7098 27,7%
• для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 14,928 19,0117 4,0837 27,4%
Централізоване водовідведення
• для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 4,980 6,7130 1,7330 34,8%
• для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 10,356 14,1714 3,8154 36,8%
Загальний роздрібний тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення
• для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 25,284 33,1831 7,8991 31,2%

 

Головною причиною щорічної зміни розміру тарифів є зростання саме основних складових повної собівартості виробництва послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Через наявність в Україні інфляційних процесів при здійсненні розрахунків на плановий період використовуються, зокрема, затверджені Кабінетом Міністрів України планові показники індексу споживчих цін (у середньому до попереднього року) та індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року).

Біля 94,6% витрат повної планової собівартості послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в цілому складають витрати на:

  • електроенергію (17,3%);
  • придбання води та послуг водовідведення у інших виробників (11,1%);
  • реагенти на очищення та знезараження води та стічних вод (8,2%);
  • ремонти основних засобів (8,6%);
  • амортизацію (ці витрати є джерелом для фінансування інвестиційної програми підприємства) (3,7%);
  • заробітну плату з відрахуваннями на соціальні заходи (41,3%);
  • підкачування води перекачування стічних вод іншими підприємствами (0,8%);
  • паливно-мастильні матеріали та масла (2,7%);
  • податки (0,9%).

Решта витрат – це лише 5,4% повної собівартості.

Складові планових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік наведені у таблиці.

Плановані витрати за елементами Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
тис. грн грн/м³ % до розміру тарифу (з ПДВ) тис. грн грн/м³ % до розміру тарифу (з ПДВ)
1 2 3 4 5 6 7
Складові середньозважених тарифів
Електроенергія 130 633,641 1,9546 10,7% 141 137,983 2,7147 19,6%
Придбання води/послуг водовідведення  в інших підприємств 169 893,449 2,5421 13,8% 4 847,497 0,0932 0,7%
Реагенти 59 265,181 0,8868 4,9% 69 533,785 1,3374 9,7%
Ремонти 104 883,165 1,5693 8,5% 31 153,559 0,5992 4,3%
Витрати на оплату праці 313 041,782 4,6840 25,6% 218 965,109 4,2116 30,4%
Єдиний соціальний внесок та компенсація Пенсійному фонду пільгових пенсій 69 138,470 1,0345 5,7% 48 331,150 0,9296 6,7%
Амортизаційні відрахування 35 990,488 0,5385 2,9% 22 225,831 0,4275 3,1%
Підкачування води 11 894,000 0,1780 1,0%
Транспортування води /перекачування стічних вод 41,359 0,0006 1 105,088 0,0213 0,2%
1 2 3 4 5 6 7
Паливно-мастильні матеріали та масла 26 769,647 0,4005 2,2% 15 410,574 0,2964 2,1%
Податки 9 286,768 0,1390 0,8% 4 892,698 0,0941 0,7%
Інші витрати 59 345,355 0,8880 4,9% 26 338,635 0,5066 3,7%
Усього витрати повної собівартості 990 183,305 14,8159 81,0% 583 941,909 11,2316 81,2%
Прибуток 27 580,446 0,4127 2,3% 14 954,925 0,2876 2,1%
Вартість/Середньозважений тариф без ПДВ 1 017 763,751 15,2286 83,3% 598 896,834 11,5192 83,3%
ПДВ 203 552,750 3,0457 16,7% 119 779,367 2,3038 16,7%
Вартість/Середньозважений тариф з ПДВ 1 221 316,501 18,2743 100% 718 676,201 13,8230 100%
Тарифи для споживачів (з ПДВ)
Тариф для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з ПДВ) 7,8898 6,7130
Тариф для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з ПДВ) 19,0117 14,1714
Обсяги реалізації послуг Централізоване водопостачання,

тис. м3

Централізоване водовідведення,

тис. м3

66 832,39 51 991,19

 

Планові обсяги реалізації послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у 2022 році є більшими за фактичні обсяги реалізації послуг у 2020 році і меншими за обсяги, які використані НКРЕКП для діючих з 01.01.2021 тарифів, встановлених постановою НКРЕКП від 01.01.2021 №2499 (по відношенню до врахованих у діючих тарифах по централізованому водопостачанню зменшення на 0,8%, по централізованому водовідведенню – на 1,6%). Зменшення обсягів реалізації послуг також є однією з причин збільшення тарифів.

Інформація щодо обсягів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення наведена нижче.

 

Вид ліцензованої діяльності Факт за 2020 рік,

тис.м3

Обсяг, врахований у діючих з 01.01.2021 тарифах,

тис.м3

Плановий обсяг на 2022 рік,

тис.м3

Різниця між плановим та врахованим у діючих тарифах обсягом
тис.м3 %
Централізоване водопостачання 63 298,435 67 364,50 66 832,39 -532,11 -0,8%
Централізоване водовідведення 48 725,247 52 828,68 51 991,19 -837,49 -1,6%

 

Планування витрат на 2022 рік проведене підприємством з урахуванням фактичних витрат за 2020 рік та умов чинних договорів 2021 року, норм чинних Галузевої угоди та Колективного договору, інших положень законодавства.

Загальне збільшення повної собівартості послуг ліцензованої діяльності по відношенню до діючих тарифів складає 353 221,214 тис. грн або 28,9%.

Порівняння загальних витрат повної собівартості, врахованих у діючих з 01.01.2021 тарифах, з плановими витратами 2022 року наведене у таблиці.

 

Витрати повної собівартості ліцензованих видів діяльності
Вид діяльності У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
  тис. грн тис. грн тис. грн %
Централізоване водопостачання 786 989,539 990 183,305 203 193,766 25,8%
Централізоване водовідведення 433 914,461 583 941,909 150 027,448 34,6%
Разом 1 220 904,000 1 574 125,214 353 221,214 28,9%

 

Пояснення щодо збільшення основних складових витрат наведені нижче.

 

Загальне збільшення запланованих на 2022 рік витрат ліцензованих видів діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення по відношенню до витрат у діючих з 01.01.2021 тарифах, встановлених постановою НКРЕКП від 16.12.2020 №2499
Складові витрат Збільшення(+)/зменшення (-) витрат Причина збільшення/зменшення
тис. грн %
Витрати на електроенергію 25 157,706 10.2% КП «Дніпроводоканал» є енергоємним підприємством. Витрати на електроенергію за планом на 2022 рік складають 17,3% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 

Плановий обсяг використання активної електроенергії у 2022 році є більшим за факт 2020 року у зв’язку з використанням додаткового енергоспоживаючого обладнання, але є меншим за обсяг, врахований у діючих тарифах.

 

Збільшення витрат на електроенергію у 2022 році у порівнянні з фактом 2020 року пов’язане із зростанням вартості електроенергії з розподілом, а також збільшенням обсягу її використання.

 

У порівнянні з діючими тарифами витрати на електроенергію збільшилися у зв’язку із збільшенням тарифів на електроенергію, незважаючи на зменшення планового обсягу споживання на 1,0 млн кВт*год.

 

Електроенергія
Показник Факт за 2020 рік У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
Обсяг активної електроенергії,

млн. кВт*год

90,8 93,3 92,3 -1,0
Вартість активної та реактивної електроенергії (без ПДВ),

млн. грн

206,9 246,6 271,8 25,2
Тариф для 1 класу напруги (без ПДВ), грн/кВт*год 1,8513

(середньо-зважений)

2,0692 2,3163 0,2471
Тариф для 2 класу напруги (без ПДВ), грн/кВт*год 2,3007

(середньо-зважений)

2,6737 2,9831 0,3094

 

Планові тарифи на електроенергію, що буде використовуватися у 2022 році, розраховані на базі діючих на момент планування тарифів на активну електроенергію та тарифів на її розподіл, з урахуванням планового індексу цін виробників промислової продукції.

 

 

Витрати на придбання води/послуг водовідведення у інших підприємств 32 063,643 22,5% Витрати на закупівлю послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у інших виробників цих послуг за планом на 2022 рік складають 11,1% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 

Збільшення запланованих на 2022 рік витрат по відношенню до врахованих у діючих тарифах зумовлене збільшенням обсягу закупівлі води з одночасним збільшенням тарифів на ці послуги. Зменшення витрат на покупні послуги водовідведення у зв’язку із зменшенням обсягу закупівлі цих послуг не знівелювало загальне зростання витрат.

 

Обсяг закупівлі питної води у інших виробників збільшився на 4 411,98 тис. м3 або 14,3% (з 30 858,3 тис. м3 у діючих тарифах до 35 270,28 тис. м3 за планом на 2022 рік, що відповідає фактичним показникам за 2020 рік).

Одночасно середній тариф закупівлі збільшився з 4,435 грн/м3 (без ПДВ) у діючих тарифах до 4,817 грн/м3 (без ПДВ) за планом на 2022 рік.

Вартість закупівлі питної води збільшилася на 33,0 млн. грн (без ПДВ) або 24,1%  — з 136,9 млн грн до 169,9 млн грн.

 

Плановий обсяг закупівлі послуг водовідведення у 2022 році дорівнює  429,4 тис. м3 і відповідає факту за 2020 рік, що на 134,6 тис. м3 менше за врахований у діючих тарифах обсяг.

Планова вартість послуг у зв’язку з цим зменшилася на 1,0 млн. грн (без ПДВ) з 5,8 млн. грн до 4,8 млн. грн, не зважаючи на одночасне зростання тарифу з 10,33 грн/м3до 11,289 грн/м3 (без ПДВ).

Покупна вода (централізоване водопостачання)
Показник Факт за 2020 У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
Обсяг, тис. м3 35 270,301 30 858,30 35 270,28 4 411,98
Середній тариф (без ПДВ), грн/м3 4,204 4,435 4,817 0,382
Вартість (без ПДВ), млн. грн 148,3 136,9 169,9 33,0

 

Послуги водовідведення (централізоване водовідведення)
Показник Факт за 2020 У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
Обсяг, тис. м3 429,492 564,0 429,4 -134,6
Тариф (без ПДВ), грн/м3 9,08 10,33 11,289 0,959
Вартість (без ПДВ), млн. грн 3,9 5,8 4,8 -1,0

 

Витрати на реагенти 41 831,266 48,1% Витрати на реагенти за планом на 2022 рік складають 8,2% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 

Зменшення витрат на реагенти у централізованому водопостачанні по відношенню до врахованих у діючих тарифах пов’язане із зменшенням закупівельної вартості реагентів, яке не знівельоване незначним зростанням обсягу використання до рівня факту 2020 року. Закупівельна ціна на хлор, що використовується у водопостачанні, зменшилася з врахованих у тарифах 42,6 тис. грн/т до 22,8 тис. грн/т (без ПДВ).

 

Збільшення витрат на реагенти у централізованому водовідведенні по відношенню до врахованих у тарифах пов’язане із зростанням обсягів використання реагентів (у тому числі і через запровадження змін у технологічних процесах). Зменшення закупівельної ціни на хлор з 42,6 тис. грн/т до 22,8 тис. грн/т (без ПДВ) не знівелювало збільшення обсягу використання коагулянту та реагенту VTA Biokat P 500.

 

Враховані у діючих  тарифах обсяги використання реагентів не повністю враховують наявні на підприємстві технологічні процеси і потребують збільшення для якісного очищення та знезараження питної води та стічних вод.

 

 

Використання реагентів
Показник Факт за 2020 рік У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
Централізоване водопостачання
Обсяг, т 3 617,7 3 407,2 3 648,6 241,4
Вартість (без ПДВ), млн. грн 57,2 66,7 59,3 -7,4
Централізоване водовідведення
Обсяг, т 2 854,4 963,3 4 262,5 3 299,2
Вартість (без ПДВ), млн. грн 54,4 20,3 69,5 49,2
Разом
Обсяг, т 6 472,1 4 370,5 7 911,1 3 540,6
Вартість (без ПДВ), млн. грн 111,6 87,0 128,8 41,8

 

Витрати на ремонти 96 868,724 247,3% Витрати на ремонти за планом на 2022 рік складають 8,6% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 

Збільшення витрат на ремонти по відношенню до врахованих у діючих тарифах пов’язане з тривалим неврахуванням НКРЕКП потреб підприємства щодо фінансування планово-попереджувальних ремонтів основних засобів; значною зношеністю основних фондів, які потребують поточного ремонту для забезпечення якісного та безперервного надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачам міста.

 

Витрати на ремонти, млн. грн Протяжність мереж, км Частка ветхих та аварійних мереж, %
Вид діяльності Факт за 2020 рік У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
ЦВП 25,6 24,9 104,9 80,0 2 223 41%
ЦВВ 14,5 14,3 31,2 16,9 1 363 20%
Разом 40,1 39,2 136,1 96,9 3 586
Витрати на оплату праці 79 681,034 17,6% Витрати на оплату праці за планом на 2022 рік складають 33,8% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 

Збільшення витрат на оплату праці на 79,7 млн. грн по відношенню до витрат, врахованих у діючих тарифах, пов’язане з плануванням фонду оплати праці відповідно до передбачених Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення планових показників прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2022 рік, застосуванням положень Галузевої угоди з урахуванням діючих змін і доповнень до неї, Колективного договору.

 

Планова штатна чисельність персоналу ліцензованої діяльності за планом на 2022 рік (2 455,81 штатних одиниць) в цілому відповідає фактичній середньообліковій чисельності за 2020 рік (2 454,10 штатних одиниць).

За фактом 2020 року
Показник ЦВП ЦВВ Разом
Штатні од. 1 416,45 1 037,65 2 454,10

 

За планом на 2022 рік
Показник ЦВП ЦВВ Разом
Штатні од. 1 418,04 1 037,82 2 455,86
Середня зарплата, грн/міс 18 396 17 582 18 052

 

Слід зазначити, що за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області, фактична середня заробітна плата штатних працівників промисловості за січень-лютий 2021 року складає 14 038 грн на місяць.

З урахуванням двох підвищень прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які передбачені Законом України від 15.12.2020 №1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на 4,8% з 01.07.2021 та на 4,3% 01.12.2021, очікувана середня зарплата по промисловості регіону на кінець 2021 року складе не менше 15 344 грн. на місяць і продовжить підвищуватися протягом 2022 року у зв’язку з підвищенням соціальних стандартів.

З наведеного видно, що запланована на 2021 рік середня заробітна плата працівників підприємства відповідає тенденціям дніпропетровського регіону.

Витрати на оплату праці, млн. грн
Вид діяльності У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
ЦВП 269,9 313,0 43,1
ЦВВ 182,4 219,0 36,6
Разом 452,3 532,0 79,7
Витрати на сплату єдиного соціального внеску та компенсацію ПФУ пільгових пенсій 17 476,674 17,5% Витрати відрахування на соціальні заходи за планом на 2022 рік складають 7,5% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Збільшення планових витрат на 2022 рік на сплату єдиного соціального внеску пов’язане із збільшенням планових витрат на оплату праці. Ставка ЄСВ становить 22% від фонду оплати праці.

Витрати на компенсацію Пенсійному фонду України пільгових пенсій заплановані на 2022 рік на рівні фактичних витрат підприємства за 2020 рік у розмірі 428,1 тис. грн.

Витрати на сплату ЄСВ та компенсацію ПФУ пільгових пенсій, млн. грн
Вид діяльності У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
ЦВП 59,7 69,2 9,5
ЦВВ 40,3 48,3 8,0
Разом 100,0 117,5 17,5
Амортизаційні відрахування 12 084,608 26,2% Амортизаційні відрахування за планом на 2022 рік складають 3,7% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 

Збільшення витрат пов’язане із введенням в дію та реконструкцією основних фондів, що привело до збільшення їх вартості, яка амортизується.

Амортизаційні відрахування, що враховуються у тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення за звітними даними податкового обліку за 2020 рік, є джерелом фінансування у 2022 році заходів інвестиційної програми підприємства на 2022 рік, пов’язаних із придбанням та/або реконструкцією основних фондів.

 

Амортизаційні відрахування, млн. грн
Вид діяльності У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
ЦВП 29,9 36,0 6,1
ЦВВ 16,2 22,2 6,0
Разом 46,1 58,2 12,1
Витрати на підкачування води теплопостачальними підприємствами 739,529 6,6% Витрати на підкачування холодної води теплопостачальними підприємствами у багатоповерховому житловому фонді за планом на 2022 рік складають 1,2% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання або 0,8% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 

Збільшення витрат на послуги з підкачування води теплопостачальними підприємствами по відношенню до врахованих у діючих тарифах пов’язане із збільшенням витрат на надання таких послуг, у тому числі і вартості електроенергії.

 

Витрати на підкачування води теплопостачальними підприємствами, млн. грн
Вид діяльності У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
ЦВП 11,2 11,9 0,7
Витрати на транспортування води та перекачування стічних вод іншими підприємствами -104,617 -8,4% Витрати на  транспортування води та перекачування стічних вод іншими підприємствами за планом на 2022 рік складають 0,1% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 

Зменшення планової вартості послуг по відношенню до врахованої у діючих тарифах пов’язане із зменшенням обсягів, яке знівелювало збільшення вартості через зростання тарифів.

Витрати на транспортування води та перекачування стічних вод іншими підприємствами, млн. грн
Вид діяльності У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
ЦВП 0,036 0,041 0,005
ЦВВ 1,215 1,105 -0,110
Разом 1,251 1,146 -0,105
Витрати на паливно-мастильні матеріали та масла 6 771,275 19,1% Витрати на  паливно-мастильні матеріали та масла за планом на 2022 рік складають 2,7% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Автотранспортний цех у ліцензованій діяльності використовує 175 автомобілів та 37 механізмів.

Збільшення витрат по відношенню до врахованих у діючих тарифах пов’язане із збільшення цін на паливно-мастильні матеріали при стабільному обсязі використання паливно-мастильних матеріалів на рівні фактичного за 2020 рік.

 

Витрати на паливно-мастильні матеріали та масла, млн. грн
Вид діяльності Факт за 2020 рік У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
ЦВП 17,7 23,1 26,8 3,7
ЦВВ 9,4 12,3 15,4 3,1
Разом 27,1 35,4 42,2 6,8

 

Витрати паливно-мастильних матеріалів, тис. л
Факт за 2020 рік У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
1,6 1,4 1 ,6 0,2

 

По відношенню до врахованих у діючих тарифах на централізоване водопостачання ціни на бензин зросли більше, ніж на 15%, а на дизельне паливо – на 6,7:

Вартість паливно-мастильних матеріалів, грн/ л
Назва У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік % збільшення
Бензин А-92 23,22 26,77 15,3%
Бензин А-95 23,72 26,94 13,6%
Дизпаливо 24,62 26,28 6,7%

 

 

Витрати на сплату податків 2 995,947 26,8% Витрати на  сплату податків за планом на 2022 рік складають 0,9% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 

КП «Дніпроводоканал» є платником рентної плати за спеціальне використання води, екологічного податку та податку на землю.

У централізованому водопостачанні біля 95% загальної суми податків складає рентна плата за спеціальне використання води, у централізованому водовідведенні понад 98% складає екологічний податок.

 

Витрати на сплату податків, млн. грн
Вид діяльності Факт за 2020 рік У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
ЦВП 9,7 7,0 9,3 2,3
ЦВВ 4,8 4,2 4,9 0,7
Разом 14,5 11,2 14,2 3,0

 

Збільшення планових витрат по відношенню до витрат, врахованих у діючих з тарифах, пов’язане з тим, що діючі тарифи не враховують особливості нарахування, декларування та сплати рентної плати за спеціальне використання води, витрати на яку є складовою витрат на централізоване водопостачання і за фактом кожного кварталу декларуються та сплачуються підприємством.

 

Рентна плата за спеціальне використання води, млн. грн
Вид діяльності Факт за 2020 рік У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
ЦВП 9,2 6,4 8,8 2,4
Інші витрати 37 655,425 78,4% Інші витрати за планом на 2022 рік складають 5,4% від повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 

Збільшення витрат по відношенню до показників, врахованих у діючих з 01.01.2021 тарифах, пов’язане з застосуванням умов поточних договорів та планових цін, врахування фактичних витрат 2020 року у якості основи для розрахунків за окремими статтями витрат (у діючих тарифах планування відбувалося з урахуванням фактичних витрат за 2019 рік).

 

Інші витрати, млн. грн
Вид діяльності Факт за 2020 рік У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
ЦВП 48,6 34,7 59,4 24,7
ЦВВ 24,0 13,3 26,3 13,0
Разом 72,6 48,0 85,7 37,7
Разом 353 221,214 28,9%  

 

Відповідно до пункту 2.11 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, у планових тарифах на 2022 рік враховані обігові кошти за рахунок планового прибутку (чистий прибуток) у розмірі 2% від повної планової собівартості ліцензованих видів діяльності та кошти на сплату податку на прибуток.

Збільшення розміру прибутку пов’язане, головним чином, із збільшенням запланованих на 2022 рік витрат повної собівартості централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Також у планових тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік, відповідно до пункту 2.9 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, враховані суми компенсації окремих статей витрат звітного періоду, яким є 2020 рік, а саме витрат на сплату податків 3 396,5 тис. грн, що на 3 460,5 тис. грн більше за від’ємну суму 64,0 тис. грн, враховану в діючих з 01.01.2021 тарифах.

 

Прибуток, млн. грн
Вид діяльності У діючих з 01.01.2021 тарифах План на 2022 рік Різниця (план – тарифи)
Централізоване водопостачання 18,6 27,6 9,0
Централізоване водовідведення 10,2 15,0 4,8
Разом 28,8 42,6 13,8

 

Запланований на 2022 рік прибуток має бути використаний підприємством за наведеними нижче напрямами.

Напрями використання запланованого на 2022 рік прибутку, млн. грн
Показники Усього Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
Прибуток 42,6 27,6 15,0
Податок на прибуток 7,7 5,0 2,7
Чистий прибуток 34,9 22,6 12,3
Виплати з чистого прибутку на місцевому рівні, усього 23,0 14,9 8,1
до загального фонду міського бюджету — 15% чистого прибутку 5,2 3,4 1,8
до цільового фонду міської ради — 60% частини прибутку, що залишається після оподаткування та сплати до бюджету 15% чистого прибутку 17,8 11,5 6,3
Компенсація витрат минулих періодів на сплату податків 3,4 2,8 0,6
Прибуток на поповнення обігових коштів, що залишається у розпорядженні підприємства 8,5 4,9 3,6

 

З наведеної таблиці видно, що у розпорядженні підприємства для поповнення обігових коштів має залишитися лише 8,5 млн. грн (20,0%) від запланованих 42,6 млн. грн, зважаючи на необхідність сплати податку на прибуток та направлення коштів до міського бюджету.

Copyright © Дніпроводоканал. Використання матеріалів сайту дозволено тільки при розміщені посилання на первинне джерело                                    Фото - Ігор Булгарін